Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Mức giảm trừ gia cảnh mới áp dụng từ 1/7/2013Theo luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tncn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 có qui định như sau:
4. Khoản 1 Điều 19 được sửa đi, b sung như sau:
“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối vi thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
Trường hợp chsố giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời đim Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời đim điều chnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp vi biến động của giá cả đáp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

Như vậy từ ngày 1/7/2013 phải nộp thuế tncn ở mức lương là 9tr nếu ko có người phụ thuộc;
                                         phải nộp thuế tncn ở mức lương là 12.6tr nếu có 01 người phụ thuộc;
                                         phải nộp thuế tncn ở mức lương là 16.2tr nếu có  02 người phụ thuộc

Không có nhận xét nào: